Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Products
ผลิตภัณฑ์ของเรา


 

 
 Wireless Magnetic Contacts “RF3401”
   

-  อุปกรณ์ป้องกันการเปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง หรือมุ้งลวด โดยเป็นแบบติดลอย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันในการงัดแงะ
บานของผู้บุกรุกได้

- ป้องกันการงัดแงะหรือเปิดฝาครอบอุปกรณ์โดยจะส่งสัญญาณทันทีเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์

- สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ปี

- สามารถพ่วงกับอุปกรณ์ Magnetic Contact แบบมีสายได้ โดยไม่ต้องต่อเข้าไปที่ตู้คอนโทรล

   
        กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ | กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ Bosch
     
    หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | การบริการ | ติดต่อ
     
    Copyright ©2006-2018 Smartlife System All Rights Reserved. Powered by 1980id.com